Takeaway là một lỗi cơ bản mà nhiều người mắc phải, có những người dù là chơi đã nhiều năm mà vẫn không tránh khỏi. Nhưng theo HLV 72+ lỗi này là một nhược điểm, cần phải khắc phục ngay từ những buổi học đầu tiên của học viên.

Dưới đây là buổi học thứ 3 của anh Hùng với sự giúp đỡ của HLV 72+ để khắc phục lỗi takeaway. Qua một buổi học, HLV 72+ có thể giúp anh thay đổi được những gì?

Ảnh 1:
- Before: Golfer set-up thiếu góc gập hông.
- After: Golfer set-up góc gập hông tốt hơn.

Ảnh 2: Takeaway - Là bước đầu tiên thực hiện động tác backswing:
- Before: Khi này gậy bị kéo ra sau quá nhiều, nằm dưới mặt phẳng swing -> khiến mặt phẳng swing bị bẹt.
- After: Takeaway tốt hơn, tại vị trí P2 (khi gậy song song mặt đất) -> cán gậy có xu hướng hướng thẳng đến phía mục tiêu.

Ảnh 3: Backswing lên vị trí P3 - Khi tay trái song song mặt đất:
- Before: Handpath (đường tay) golfer bị kéo ra sau nhiều.
- After: Đường tay tốt hơn.

Ảnh 4: Ở đỉnh backswing:
- Before: Cánh tay trái thấp hơn tay phải.
- After: Cánh tay trái che được đầu vai phải.


 
72+ Golf Academy