Học viên beginner thường mắc rất nhiều lỗi. Và chỉ có HLV nhiều kinh nghiệm mới có khả năng nhìn và sửa được lỗi trong thời gian ngắn nhất theo đúng lộ trình và khả năng tiếp thu của học viên.

Vậy qua một buổi dạy của HLV 72+ học viên đã thay đổi như thế nào gì? Dưới đây là ảnh tiến bộ của anh Khôi trong buổi học thứ 2 với sự giúp đỡ của HLV 72+.

Ảnh 1: Ở vị trí set up của golfer:

- Before: Tay cầm bị strong grip (nếu nhìn từ trên xuống, golfer sẽ thấy toàn bộ mu bàn tay trái), vị trí của bóng nằm ở gần chân phải.

- After: Tay cầm neutral grip (nếu nhìn từ trên xuống golfer có thể nhìn được từ 2-3 đốt ngón tay trái), vị trí bóng ở giữa hai chân.

Ảnh 2: Backswing vị trí P3 - tay trái song song với mặt đất, lúc này golfer ở trong tư thế:

- Before: Ngực xoay nhưng hông chưa xoay -> dẫn đến mặt gậy bị đóng.

- After: Hông và ngực xoay đủ (hông xoay 45*, ngực xoay 90*), mặt gậy không bị đóng.

Ảnh 3: Tại vị trí P7 hay còn gọi là điểm impact - thời điểm gậy chạm bóng:

- Before: Ở điểm impact tay trái rất co, golfer vẫn chưa chuyển trọng tâm tốt.

- After: Tại điểm impact tay trái thẳng, cán gậy hướng lên trước bóng -> chuyển trọng tâm tốt hơn.

Ảnh 4: Tại vị trí P8 hay còn gọi là Follow throught - thời điểm gậy song song với mặt đất sau khi chạm bóng:

- Before: Hai tay golfer quá co (do đánh bằng tay và nắm strong grip).

- After: Nhờ thứ tự chuyển động tốt hơn, nắm neutral grip nên cổ tay có độ linh hoạt tốt, giúp cho cả hai tay duỗi thẳng tại follow throught -> nhờ vậy golfer cảm nhận được độ văng của đầu gậy. 
72+ Golf Academy