Khi thực hiện cú đánh với gậy driver, trong quá trình downswing, golfer tạo ra góc tấn công đi xuống quá nhiều khiến cho cú đánh không thể cất lên được.

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến đặc điểm swing này, đặc biệt là lỗi “forward lunge”: Cơ thể lao quá nhiều về phía mục tiêu -> Góc tấn công bị đi xuống -> Bóng không cất lên được.

Cách khắc phục:
1. Sử dụng một hộp bóng hoặc cover của gậy putter đặt cách vị trí tee một khoảng như hình dưới.
2. Thực hiện cú downswing sao cho vị trí tai trái vẫn ở phía sau bóng và đầu gậy có xu hướng đi lên không chạm vào cover hoặc hộp bóng.

Tư thế lao người về phía trước làm bóng không cất lên được.

Tư thế đúng luyện tập bằng cách sử dụng cover gậy.

Điều này giúp cho đầu gậy có khả năng đi lên và góc tấn công không bị đi xuống nhiều nữa.

 
72+ Golf Academy