Biết điều này xong bạn sẽ không bao giờ muốn nhờ Caddie cắm tee cho bạn nữa! 

Kiểm soát đường bóng khi đánh driver luôn là một thử thách với các golfer mới. Nếu sử dụng hiệu quả, driver sẽ trở thành một khẩu "đại bác" tầm xa cực kì hiệu quả với lối chơi tấn công cờ. Tuy nhiên, chỉ cần một chút sai số, cú đánh driver có thể tạo ra một vòng cung liệng lệch hẳn ra khỏi mục tiêu, nơi mà bẫy cát và bẫy nước chờ sẵn !!!

Để nắm được cách kiểm soát driver, golfer cần để ý đến những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ việc cắm tee. Vậy, thực sự thì chiều cao của tee sẽ ảnh hưởng đến cú đánh như thế nào?

.
Vẽ một đường "xích đạo" cắt ngang chính giữa bóng, chiều cao của tee sẽ được căn cứ dựa trên vị trí của đường thẳng này so với mặt gậy driver.

.
Phổ biến nhất, các golfer nên chọn cách cắm tee sao cho đường "xích đạo" này của bónng nằm ngang với mặt phía trên của đầu gậy driver.

.
Tee cao là khi đường "xích đạo" này của bóng nằm cao hơn mặt trên của đầu gậy driver. Với vị trí như thế này, golfer cần cẩn trọng với một số hiêu ứng mà tee cao gây ra khi đánh driver.

.
Tee cao
Hiệu ứng trực tiếp: Dễ làm bóng tiếp xúc ở điểm phía trên của mặt gậy => độ mở (loft) lớn hơn.
Ưu điểm: Độ mở lớn cộng với góc tấn công từ dưới lên sẽ khiến đường bóng của golfer đi bổng hơn, phù hợp cho những cú phát bóng cần vượt qua ngọn cây.
Cẩn trọng: Cắm tee cao cũng dễ khiến bóng tiếp xúc vào cạnh trên của đầu gậy, có thể làm bóng bay flop thẳng lên trời, khiến khoảng cách bóng bay rất ngắn (Sky shot).


 .
Ngược lại, tee thấp là khi đường "xích đạo" này của bóng nằm thấp hơn mặt gậy phía trên. của đầu gậy driver.

Tee thấp
Hiệu ứng trực tiếp: Dễ làm bóng tiếp xúc ở điểm phía dưới của mặt gậy => độ mở (loft) thấp hơn.
- Ưu điểm: Độ mở thấp hơn sẽ giúp golfer đè quỹ đạo đường bóng xuống thấp hơn, phù hợp cho những cú phát bóng cần "núp" gió hoặc mục tiêu là đưa bóng bay thấp dưới tán cây.
- Cẩn trọng: Cắm tee thấp, góc tấn công của gậy driver lại đi từ dưới lên có thể sẽ khiến golfer gặp vấn đề với việc bóng tiếp xúc với cạnh dưới quá sâu của mặt gậy, khu vực này có độ loft rất thấp, hơi khó để cất bóng lên không và tạo ra khoảng cách bay như ý. 
72+ Golf Academy