72+ giúp bạn sửa swing một cách khoa học, hiệu quả.

Trong quá trình downswing từ P5 đến P6 P7, phần thân trên của golfer có xu hướng đưa gậy từ ngoài vào khiến hand path và club path đi từ ngoài vào trong (outside in). Đây gọi là lỗi Over the top.

Nguyên nhân: Lỗi gốc nằm ở thứ tự chuyển động, golfer dùng phần thân trên để đánh xuống trước.

Lỗi sai khi swing

Hậu quả: Club path đi từ ngoài vào, ít sử dụng phần thân dưới nên đường bóng dễ bị slice, pull và mất lực.

Sử dụng bài tập Step Drill giúp khắc phục lỗi hiệu quả

Bí quyết khắc phục: Sử dụng bài tập Step Drill giúp khắc phục lỗi hiệu quả.

Setup với tư thế hai chân chụm lại

Bước 1: Setup với tư thế hai chân chụm lại, vị trí bóng nằm bên trái của chân trái

Bước chân trái sang đồng thời thực hiện động tác backswing

Bước 2: Bước chân trái sang đồng thời thực hiện động tác backswing lên vị trí P4. Lúc này bóng đã ở giữa hai chân. Sau đó thực hiện cú downswing, bài tập này giúp bạn dễ cảm nhận được thứ tự chuyển động khi thực hiện động tác downswing là chân, hông, vai, tay. Điều này đồng nghĩa với việc club path sẽ có xu hướng dễ dàng hơn để đi từ trong ra ngoài (inside out)

72+ chữa lỗi sai


 

72+ Golf Academy