Bạn có quyền tự hào vì đã tận dụng nghịch cảnh học thêm một kỹ năng mới quý giá. 
Chúc bạn một năm 2022 nhiều niềm vui với sự vươn lên hơn nữa! 
HAPPY NEW YEAR!