Tổng hợp

Tổng hợp

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần Nghiêm Thái Châu sở hữu thương hiệu 72+ Golf Academy. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng thu thập được từ website, Facebook, các nguồn khác. ( Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị Định 52/2013/NĐ-CP)

05-07-2022

Đọc thêm

Tổng hợp

GOLF LÀ MÔN THỂ THAO DUY NHẤT TRONG CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO CEO

“Golf là môn thể thao duy nhất đòi hỏi cách ứng xử thông minh và tư duy chiến lược. Hơn thế, golf còn khuyến khích tính tự kỷ luật cao và biết cách tạo dựng niềm tin để tỏa sáng” - Chủ tịch CLB Foison.

26-05-2021

Đọc thêm