Đoàn Xuân Khuê Minh đứng đầu bảng nữ.
Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy đứng thứ nhất và thứ 2 bảng nam!


Khuê Minh, Đoàn Uy là hai chị em học golf với 72+ từ năm 10 tuổi, 6 tuổi.
Anh Minh tập liên tục với HLV trưởng 72+ gần một năm qua!

72+ tự hào đào tạo những người chơi golf giỏi nhất!

Đoàn Xuân Khuê Minh học viên của 72+ Golf Academy
Nguyễn Anh Minh học viên của 72+
Đoàn Uy học viên của 72+
Khuê Minh tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu
Buổi tập luyện của các học viên diễn ra nghiêm túc

72+ Golf Academy