Cũng giống như 3 cơ sở 72+ ở miền Bắc, cơ sở thứ 4 của 72+ khai trương tại miền Nam nhận được sự ủng hộ của rất nhiều ngôi sao.

72+ Phú Mỹ Hưng là cơ sở thứ tư của 72+ Golf Academy nhưng là cơ sở miền Nam đầu tiên của 72+, khai trương từ tháng 04/2022.

72+ Phú Mỹ Hưng nhận được rất nhiều sự lựa chọn và yêu thích của học viên Sài Gòn, trong đó có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng.


 
72+ Golf Academy