Tiêu Sử Nguyễn Thái Dương

Nguyễn Nhung là giám đốc học viện 72+ Golf Academy, kiêm tác giả của hầu hết các bài viết về Golf trên website 72Plusgolfacademy.eud.vn. Với trên 10 năm kinh nghiệm chơi bộ môn thể thao Golf, đạt Single handicap những chia sẻ của chị luôn nhận được sự đón nhận nhiệt tình của Golfer Việt Nam.

  • Họ tên: Nguyễn Nhung
  • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
  • SĐT: 0395 513 599
  • Email: nhungnt@72plus.com.vn
  • Website: https://72plusgolfacademy.edu.vn/nguyen-nhung.html
  • Bằng cấp:  University of Westminster
  • Năm kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm chơi Golf
  • Trình độ Golf:  Single handicap
nguyen nhung
Mạng xã hội của Nguyễn Nhung