72+ Rạch Chiếc, Quận 2

Sân tập 72+ Rạch Chiếc, Quận 2

Toạ lạc tại Sân tập golf Rạch Chiếc - TP. Hồ Chí Minh, sân tập mặt đất của 72+ Quận 2 mang tới không gian thoáng mát, hòa mình với thiên nhiên, tạo cơ hội thực chiến giống như sân thật.

An Phú, Quận 02, Hồ Chí Minh

Cơ sở có thêm sân đánh bẫy cát, tạo cơ hội thực chiến trên sân thật

Tập demo free

Cơ sở tại Quận 2 của 72+ có quy mô rộng lớn, thoáng mát, tạo cảm xúc tích cực

Tập demo free