Ngay sau khi vô địch LEXUS CHALLENGE 2022, Anh Minh đã lập tức quay trở lại luyện tập.

Một buổi tập của hai thầy trò vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy trình lớp học của 72+.

HLV trưởng Nguyễn Thái Dương trực tiếp kèm cặp Nguyễn Anh Minh trong hơn 2 năm qua.

Nguyễn Anh Minh thực hiện khởi động giãn cơ trước khi tập luyện.

Thầy trò chỉnh tỉ mỉ từng chuyển động nhỏ.

Quay video phân tích swing để đánh giá sự tiến bộ.

HLV và Anh Minh thảo luận về tư thế swing.

Anh Minh tập lại sau sự điều chỉnh của HLV.
 
72+ Golf Academy